Projekt edukacji menedżerskiej w ochronie zdrowia, skierowany do osób zainteresowanych:

  • zdobywaniem wiedzy i doświadczenia w obszarze procesów zarządzania w prywatnych i publicznych podmiotach medycznych,
  • możliwościami doskonalenia profesjonalnego podejścia do pacjenta, komunikacji z pacjentem, z pracownikami i współpracownikami,
  • kształtowaniem umiejętności prowadzenia analiz potrzeb różnych grup pacjentów i projektowania rozwiązań, które będą je zaspokajały,
  • nauką wykorzystania narzędzi usprawniających prace i zarządzanie,
  • promocją i kształtowaniem wizerunku podmiotów i projektów medycznych,
  • poszukiwaniem partnerów do współpracy przy projektach związanych z innowacjami w medycynie, edukacją zdrowotną, turystyką medyczną, innowacjami społecznymi w ochronie zdrowia,
  • ciągłym doskonaleniem i kształceniem w ochronie zdrowia.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w maju 2019 r.