Fundacja Biznes Innowacje Networking to organizacja, która swoje działania opiera na współpracy i zaufaniu. Osiągamy cele zgodnie z założeniami glocality – myśl globalnie, działaj lokalnie.

Realizujemy projekty, do których:

  • angażujemy studentów, dając im szansę na zdobycie doświadczenia i poznanie rynku pracy. Dzięki temu mogą odkryć swoje predyspozycje i podjąć decyzję w jakim sektorze i z jakimi ludźmi, praca będzie dawała im największą satysfakcję i najlepsze wyniki,
  • angażujemy najlepsze firmy i ekspertów, którzy mogą dzięki temu realizować misję dzielenia się wiedzą i zaprezentować się w otoczeniu jako podmiot o wysokich kompetencjach i wartościowy pracodawca,
  • zapraszamy podmioty sektora nauki, biznesu i działalności samorządowej, mające wpływ na otoczenie, ponad wszelkimi podziałami, ponieważ uważamy, że to właśnie współpraca jest w stanie generować ponadprzeciętne wyniki.

Plebiscyt RÓWNA FIRMA

Plebiscyt Menedżer Roku

najlepszy lekarz najlepszy menedżer

Zgłoś chęć przystąpienia do grupy

SUCHAR EVENT, Suchar Challenge