Biznesowe warsztaty kreatywnego pisania

Głównym celem projektu jest promocja wolności wypowiedzi, pobudzenie twórczego myślenia, inspiracja do aktywności społecznej oraz krytycznego spojrzenia na rzeczywistość wśród uczestników projektu w sferze biznesowej. Projekt skierowany jest do społeczności lokalnej, zainteresowanej tematyką biznesową oraz chęcią zapoznania się z innowacyjnym sposobem pisania. Warsztaty wykorzystują otwartą i poddającą się modyfikację metodę stąd można je dostosować do potrzeb i wieku konkretnej grupy. Zajęcia polegają na tworzeniu krótkich tekstów na bazie skojarzeń i zabawie słowem. Po przeprowadzonych warsztatach zorganizowana zostanie wystawa stworzonych podczas warsztatów sloganów, nazywanych loesje.

Galeria