Celem projektu jest utworzenie grupy osób zarządzających w podmiotach działających w obszarze ochrony zdrowia i zainteresowanych kształceniem w tym aspekcie, której członkowie będą mieli możliwość doskonalenia swoich kompetencji i umiejętności zarządczych, dzielenia się wiedzą, zdobywania nowych biznesowych kontaktów i realizacji projektów o zasięgu regionalnym czy międzynarodowym.

Udział w projekcie/ grupie jest bezpłatny ale wymaga zgłoszenia chęci uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Zakładana liczba osób w grupie to 10-20 osób działających na terenie woj. zachodniopomorskiego (głównie Szczecin) i w okolicy.

Projekt edukacji menedżerskiej w ochronie zdrowia, skierowany jest do osób zainteresowanych:

  • zdobywaniem wiedzy i doświadczenia w obszarze procesów zarządzania w prywatnych i publicznych podmiotach medycznych,
  • możliwościami doskonalenia profesjonalnego podejścia do pacjenta, komunikacji z pacjentem, z pracownikami i współpracownikami,
  • kształtowaniem umiejętności prowadzenia analiz potrzeb różnych grup pacjentów i projektowania rozwiązań, które będą je zaspokajały,
  • nauką wykorzystania narzędzi usprawniających prace i zarządzanie,
  • promocją i kształtowaniem wizerunku podmiotów i projektów medycznych,
  • poszukiwaniem partnerów do współpracy przy projektach związanych z innowacjami w medycynie, edukacją zdrowotną, turystyką medyczną, innowacjami społecznymi w ochronie zdrowia,
  • ciągłym doskonaleniem i kształceniem w ochronie zdrowia,
  • dzieleniem się wiedzą i doświadczeniem z innymi osobami zarządzającymi podmiotami działającymi w obszarze ochrony zdrowia.

Jeśli chcesz dołączyć do grupy Najlepszy Lekarz Najlepszy Menedżer wypełnij formularz zgłoszenia chęci przystąpienia do grupy.

Pierwszy nabór trwa od 15 do 27 czerwca 2019 r.

Kolejny nabór będzie odbywał się w trybie ciągłym od dnia 27 czerwca 2019 r. Możesz więc wysłać zgłoszenie w dowolnym, dogodnym dla Ciebie momencie.

Wybrane osoby w dniu 26-27 czerwca otrzymają e-mailem informację zwrotną z ewentualnym zaproszeniem na pierwsze spotkanie. Jeśli informacja nie będzie zawierała zaproszenia, nie oznacza to, że nie zakwalifikowałeś się do grupy. Pierwsze spotkanie zostało zaplanowane na niewielką liczbę uczestników, która zostanie wybrana ze wszystkich zgłoszeń. Stopniowo planowana liczba członków grupy będzie powiększana więc możesz spodziewać się zaproszenia na kolejne spotkanie.

Każdy członek grupy otrzyma podczas spotkania indywidualny login i hasło dostępu do systemu komunikacji z pozostałymi członkami oraz miejsca elektronicznego zarządzania wiedzą.

Nadsyłanie zgłoszeń chęci przystąpienia do grupy i udziału w pierwszym spotkaniu od 15 do 25 czerwca 2019 r.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 28 czerwca 2019 r.

Nadsyłanie zgłoszeń chęci przystąpienia do grupy i udziału w kolejnych spotkaniach od 26 czerwca 2019 r. w trybie ciągłym.

Hotel Dana Busiess & Conference

78

Ciąża i poród to chwile, które powinny budzić w każdej kobiecie przyjemne skojarzenia i wspomnienia 💕. Obecna sytuacja, w której nieustannie mówi się o zagrożeniach w związku z COVID-19 może temu nie sprzyjać.

Projekt „Bez obaw – ciąża i poród w czasach COVID-19” to cykl spotkań on-line z ekspertami, którzy odpowiedzą na pytania związane z przyjściem na świat dziecka w warunkach innych niż dotychczas obowiązujące i obarczonych ryzykiem wynikającym z COVID-19.

Eksperci projektu:
🔷 Dr Dorota Gródecka – Ginekolog, która przedstawi m. in. ryzyko dla matki i dziecka wynikające z porodu w czasach COVID-19
🔷 Patryk Zasuwik, adwokat SDO Kancelaria Prawnicza, poruszy m. in. temat praw kobiet związanych z procesem porodu w związku z obostrzeniami wynikającymi z COVID-19
🔷 Monika Niedźwiecka, psycholog, opowie m. in. o wpływie stresu na zachowanie kobiety w ciąży, a także o sposobach radzenia sobie ze stresem wynikającym ze świadomości zagrożenia epidemiologicznego

Organizatorem projektu jest grupa Najlepszy Lekarz Najlepszy Menedżer oraz Fundacja Biznes Innowacje Networking. Projekt realizowany jest ze środków Pomorza Zachodniego w ramach „Program Społecznik na Ratunek”.