Wyciągamy pomocną dłoń do biznesu i będąc łącznikiem pomiędzy środowiskiem studenckim i biznesowym, postaramy się dołożyć choć małą cegiełkę do budowy wsparcia w obecnym, trudnym dla wielu czasie.

 

W sytuacji pandemii COVID-19 i w związku z decyzjami jakie wiążą się z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego, wiele firm poniosło olbrzymie straty, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do zawieszenia lub zamknięcia działalności. Funkcjonując w ramach Uniwersytetu Szczecińskiego, wiemy jak ważne dla obecnych studentów jest to, aby rynek pracy był w stanie przyjąć ich i rozwijać w możliwie najlepszych warunkach. Chcemy włączyć się w starania, aby na tym rynku pracy, pomimo ogromnych trudności, zostało jak najwięcej firm, które przetrwają i w niedalekiej przyszłości odpracują obecne straty, a następnie będą gotowe oferować absolwentom stanowiska pracy.

Jeśli jesteś przedsiębiorcom, którego sytuacja pogorszyła się ze względu na konsekwencje wynikające z pandemii COVID-19, a sytuację Twoją może poprawić obecność praktykanta, który bez pobierania wynagrodzenia czasowo zastąpi:

  • pracownika chorego na COVID-19,
  • pracownika objętego kwarantanną,
  • pracownika niemogącego podjąć obowiązków służbowych ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem, którego żłobek, przedszkole lub szkołę zamknięto w wyniku  pojawienia się zakażenia,
  • pracownika, który ze względu na trudną sytuację firmy zdecydował się na bezpłatny urlop, aby zachować stanowisko pracy,

wyślij formularz zgłoszeniowy do projektu.

 

Co dalej?

Jak tylko wpłynie do nas zgłoszenie studenta, którego oferowany zakres wsparcia będzie zbieżny z potrzebami firmy, poinformujemy Cię o tym i zorganizujemy spotkanie on-line, podczas którego omówiony zostanie zakres współpracy. Jeśli strony po odbyciu rozmowy podtrzymają zgłoszenie potrzeby udzielenia wsparcia i chęci jego udzielenia, to prześlemy do Ciebie umowę pomiędzy firmą, a Wydziałem Ekonomii, Finansów i Zarządzania, dotyczącą współpracy w ramach podjętej przez studenta praktyki.

 

Czego oczekujemy?

  • Zapewnienia bezpiecznych warunków pracy dla studenta (zgodnych z wymaganiami)
  • Wystawienia na prośbę studenta referencji po zakończeniu współpracy

Zgłoś się do projektu

Wypełnij formularz, w którym określisz swoje potrzeby

Jeśli jesteś studentem, który chce zdobyć doświadczenie, nawiązać biznesowe kontakty i ma świadomość, że włączenie się w pomoc przedsiębiorstwom w formie bezpłatnej praktyki, pomoże utrzymać ich pozycję na rynku pracy i tym samym wpłynie na poprawę jego sposobu funkcjonowania w przyszłości, co zwiększy szanse absolwentów na podjęcie w firmach pracy, wyślij formularz zgłoszeniowy do projektu

 

Co dalej?

Jeśli tylko wpłynie do nas zgłoszenie firmy, której potrzeby będą zbieżne z oferowanym przez Ciebie zakresem, poinformujemy Cię o tym i zorganizujemy spotkanie on-line, podczas którego omówiony zostanie zakres współpracy. Jeśli strony po odbyciu rozmowy podtrzymają zgłoszenie potrzeby udzielenia wsparcia i chęci jego udzielenia, to przekierujemy Cię do uczelnianego koordynatora praktyk, który przekaże Ci informację, w jakim zakresie i na jakich warunkach odbyta praktyka będzie mogła zostać zakwalifikowana na rzecz obowiązkowych praktyk studenckich.

 

Czego oczekujemy?

  • Sumiennego wywiązania się z ustaleń z przedsiębiorcom i Wydziałem Ekonomii, Finansów i Zarządzania US
  • Dołożenia należytych starań, aby wesprzeć przedsiębiorcę w trudnej sytuacji wynikającej z pandemii COVID-19

Zgłoś się do projektu

Wypełnij formularz, w którym określisz swoją dyspozycyjność do pomocy w przedsiębiorstwie