Mam talent... test predyspozycji zawodowych

Głównym celem projektu było umożliwienie mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego weryfikacji swoich talentów i profili osobowościowych. Poprzez realizację testów talentów Gallupa pragneliśmy wesprzeć uczestników w określeniu predyspozycji zawodowych i wybraniu właściwej ścieżki kariery.

 

Projekt składał się z dwóch części:
1) przeprowadzenie testu badającego predyspozycje zawodowe,
2) konsultacje indywidualne wyników z ekspertem.

 

Z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiologiczną informujemy, iż wykonanie testów przez zakwalifikowanych uczestników odbyło się drogą elektroniczną. Indywidualne konsultacje z ekspertem zorganizowane zostaną osobiście (jeżeli sytuacja na to pozwoli) bądź on-line za pośrednictwem dostępnych narzędzi.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.
Zgłoszenia przyjmowane były za pośrednictwem dostępnego formularza.

 

Projekt realizowany jest ze środków Pomorza Zachodniego w ramach  „Społecznik na lata 2019-2021 – Program Marszałkowski”.

 

Galeria